• В навечерието на новия отоплителен сезон – кои правила за пожарна безопасност не трябва да забравяме
 • A+ A-
 • През предходния отоплителен сезон - от 1.10.2018 г. до 31.03.2019 г., в област Търговище са възникнали 71 пожара в комини и 7 пожара вследствие на небезопасно използване на отоплителни и нагревателни уреди.

  Комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Потвърждение на посоченото е големият брой пожари, възникнали главно в жилищни сгради при неспазване на противопожарните изисквания.

  Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове. По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват големи количества сажди. Най-много такива се отделят при горенето на  въглища. Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване - 240-500оС.

  При горенето си те развиват високи температури и отделят искри, което създава пожарна опасност за близко разположените до комина и около него горими материали. В същото време може да се наруши целостта на комина вследствие на високотемпературно напукване на стените. При запалване на сажди в комина не трябва да се хвърля вода в него, а да се ограничи достъпът на въздух чрез затваряне на отвора на печката или на комина.

  Температурата на димните газове, излизащи от горивните устройства при нормална експлоатация, трябва да бъде не по- висока от 350оС. Превишаването на тази температура може да доведе до възпламеняване на натрупаните сажди или до повишаване на температурата на нагряваната страна на комина над допустимите 80оС или в зависимост от материала, от който е изграден коминът, до напукване или прогаряне.

  Забранено е прокарването на каквито и да е горими конструктивни елементи като греди, ребра, покривни обшивки, подпори и др., на разстояние, по-малко от 10 см от комина. При преминаване на комина през горими и трудногорими междуетажни и тавански хоризонтални конструкции, е необходимо пространството около комина да се запълни с негорим топлоизолационен материал.

  Опасно е печките, работещи на твърдо(включително пелети) и течно гориво да се оставят без надзор, особено ако около тях има деца. Необходимо е децата да знаят, че печките са опасни. Важно е преди напускане на помещението или жилището от хората те да се убедят, че печката е угаснала.

 • Facebook коментари
 • Най-четени

  Най-коментирани