• Човек от Омуртаг създава ботаническата градина в Балчик
 • A+ A-
 • Университетската ботаническа градина - Балчик отбелязва 60 години от създаването си. Кулминацията на тържествата е днес,  27 юли, когато входът в градината ще бъде свободен до 17.00 ч. Градината в Балчик е, може би, един от най-известните туристически обекти. Малко, обаче, се знае за нейния създател.

  Градината е създадена преди шест десетилетия от родения в Омуртаг Академик проф. д-р Даки Йорданов. Той е едно от големите имена  в историята на българската ботаника и биология. Дълги години е начело на родната ботаническа наука и нейн символ , тъй както е символ и за нашето училище като негов патрон.

  Даки Йорданов е роден на 1.09.1893г. в гр.Омуртаг, в многолюдно и бедно семейство. Но въпреки това трудът , честността и справедливостта са главните човешки добродетели , с които израстват децата на Йордан Вичев и които те запазват за цял живот.

  В мизерия протичат ученическите години на Даки Йорданов. През 1907г. той се записва в шуменското двугодишно земеделско училище , в което става любимец на учителите. През 1909г. завършва с  отличен и въпросът "Сега на къде?” отново застава пред него , все тъй труден и неразрешим , както преди. Полученото образование не го задоволява и желанието му да продължи да се учи сега е още по-силно и непреодолимо. Подпомогнат от брат си Вичо Йорданов завършва Шуменската гимназия и същата година се записва за студент по естествена история в Софийския университет. Желанието му да следва се сбъдва , занятията в кабинетите и аудитариите го увличат. За съжаление скоро е принуден да прекъсне учението си, тъй като България влиза в пламналата вече Първа световна война и той е призован в армията. Така той губи три години от своето следване , но мисълта,  че трябва на всякя цена да завърши висшето си образование,   не му дава мира.

  През 1919г. Даки Йорданов отново е студент в  Софийския университет , а през 1921г. се дипломира като защитава семинарна работа на тема "Флората в Омуртагската околия”.
  1922 до 1973г. е период на дълга пеподавателска кариера в Софийския университет. Едновременно с това той се занимава и с  научноизследователска дейност. Автор е на повече от 120 научни труда. Работи в различни области на ботаниката. За 15 години се раждат над 30 научни статии и студии , които са ценен принос в опознаването на българската флора. Той проучва и растителността в Гърция и Албания.

  В знак на признателност и уважение към флористичното дело на Даки Йорданов на негово име са наречени над десет нови за науката растения. След 1962г., вече  в понапреднала възраст , той отново се отдава на активна изследователска дейност – ръководи колектив и сам участва в разработката на капиталния труд”Флора на България”. Цялото му творчество е плод на завидно трудолюбие и вдъхновена любов към ботаниката , на изстрадан и честно изпълнен дълг към науката.

  Статиите на Даки Йорданов съдържат елементи на геоботаниката , фитогеографията и екологията.Той е един от авторите на колективния труд "Растителност на ливадите и пасищата в България”. Академик Даки Йорданов работи и в областта на палеоботаниката. Негова заслуга е създаването на секция "Палеоботаника” в Института по ботаника към БАН.

  Той пише и научно- популярна статия за ролята на насекомите и други животни при разспространението на гъбите. Работи и по проблеми , които имат непосредствена насоченост към практиката. Такава е студията му "По въпроса за възможностите и изгодата за отглеждане  на някои субтропични и южни културни растения в България”. Като изхожда от естествените екологични условия и биологията на някои субтропични и южни растения  /кафе,чай,черен пипер,дафиново дърво и др./ той стига до извода , че масовото им отглеждане у нас е икономически неизгодно. Подробен характер има и статията  "Биологични особености на  дървесните и храстови видове , които могат да се използват при озеленяването на градове и околностите им”. Акад.Даки Йорданов представя българската ботаника на много  международни конгреси , симпозиуми и др. Участва в световния ботанически конгрес в Париж /1954г./, в Монреал/1959г./, Петербург /1976г./. Много сили и енергия влага и в изграждането на Националната ботаническа градина край Драгалевци.

  Неразделна част от научноизследователската  работа на акад.Даки Йорданов е неговата непрекъсната грижа по подготовката и ръководството на млади научни кадри.
  Акад. Даки Йорданов умира  на 5.04.1978г. , но и до днес ние не забравяме неговия завет:
  "Основното е да обикнеш избраното от теб и да го следваш неотклонно, да гориш с него, дори ако трябва да изгориш, но да живееш със съзнанието , че трябва да бъдеш полезен”. /Използвана е информация от страницата на гимназия акад. Даки Йорданов - Омуртаг)

 • Facebook коментари