• На 5 млн. лв. възлиза план-сметката за чистота за 2020 г.
 • A+ A-
 • На малко над 5 млн. лв. възлиза план-сметката на Община Търговище за разходи за хигиенизиране и чистота за 2020 г. Сумата е определена на база 80% събираемост на таксата за битови отпадъци, която няма да се повишава през идната година.

  Над 2 млн. лв. в план-сметката са планирани за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване. 643 хил. лв. от тях са за поддръжка на паркове и тревни площи и извозване на растителни отпадъци до площадката за компостиране. 195 хил. лв. са предвидени за закупуване на специализиран автомобил за снегопочистване и кастрене на храсти и клони в близост до уличните платна. Планират се и средства за закупуване на съдове за битови отпадъци тип „Бобър“, кошчета, ремонт и подмяна на дъждоприемни шахти, миене и оросяване на улици и други.

  Също малко над 2 млн. лв. са разчетени за поддръжка, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци до село Пайдушко, което е с изчерпан капацитет. По тази причина отпадъците от общината временно се транспортират до регионалното депо в квартал Дивдядово, Шумен. За сепарирането и обезвреждането им са предвидени 843 хил. лв. За закупуване на техника, необходима за рекултивация на депото в Пайдушко, са планирани 230 хил. лв. За поддържане и експлоатация на площадката за компостиране са планирани 107 хил. лв. Значително увеличение през 2020 г. бележат отчисленията за депониране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. За тях са предвидени 684 хил. лв. За сравнение, през 2019 г. те са 410 хил. лв.

  Община Търговище проведе обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на втора клетка на Регионалното депо в Пайдушко. Предстои сключване на договор, изпълнението по който ще започне след осигуряване на необходимите за целта близо 7 млн. лв.

  План-сметката ще бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет на предстоящата сесия. Тя ще се състои на 13 декември, от 10.00 часа в зала „Христо Самсаров“ на Община Търговище.

 • Facebook коментари