• Влагат 15 млн. лв. в енергийна структура и пътища към Шишеджам
 • A+ A-
 • Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се запозна с работата на предприятията от групата на "Тракия глас България" по време на посещение в Търговище. Две от предприятията- "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД планират увеличение на производството на автомобилни стъкла, обработено стъкло и домакинско стъкло.

  В тази връзка министър Петкова инспектира дейностите по разширяване на подстанция "Търговище запад" на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, която захранва директно производствените предприятия на "Тракия глас България" ЕАД. Проектът на стойност 3 млн. лв. предвижда да бъде монтиран нов трансформатор за гарантиране надеждното електроснабдяване на предприятията. Разширяването на подстанцията "Търговище запад" предстои да бъде финализирано в края на март следващата година.

  Министър Петкова се запозна и с напредъка по изграждане на нов газопровод, който ще осигури увеличаване капацитета за пренос на природен газ към "Тракия глас”. Обектът на "Булгартрансгаз" е част от Северния полупръстен на националната газопреносна мрежа и ще осигури допълнителни количества природен газ, предвид повишената консумация на природен газ в района. В началото и в края на новото газопроводно отклонение, с дължина 17.6 км, е предвидено да бъдат изградени станции за очистване на газопровода.

  Необходимите тръби за изграждане на отклонението вече са доставени и към момента се изготвя работен проект за обекта. Очаква се реализацията му да приключи през юли 2020 г.  Проектът се финансира изцяло със средства на "Булгартрансгаз" и е на стойност близо 10 млн. лв.

  Освен това се предвижда пътят към комплекса на Шишеджам да бъде ремонтиран за около 2 млн. лв. Така общата сметка на вложенията нараства до 15 млн. лв.

  По думите на енергийния министър сред водещите приоритети на правителството е запазването конкурентоспособността на българската индустрия. Тя припомни, че през март 2015 г. с приети промени в Закона за енергетиката бе разработена Наредба за намаляване тежестта за бизнеса от разходите за възобновяема енергия. За периода от август 2016 г. до момента на "Тракия Глас България" ЕАД е предоставена помощ по наредбата в размер  над 7 млн. лв.

 • Facebook коментари
 • реклама


 • Най-четени

  Най-коментирани