• Община Търговище въведе система за измерване качеството на въздуха
 • A+ A-
 • Интелигентната система за електронно наблюдение на метеорологичните промени в Търговище вече работи. Системата е въведена след проведена обществена поръчка от страна на Община Търговище и е достъпна от началната страница на сайта на администрацията.

  Онлайн платформата дава информация за качеството на въздуха в реално време, измервано от две станции. Едната от тях е разположена в централната част на Търговище, а другата – в квартал Въбел. Избирайки панела за околна среда в платформата, се визуализира карта на града, с разположението на измервателните станции. От модула гражданите могат да се информират за моментно отчетените стойности на фини прахови частици, слънчева радиация, радиационна доза, скорост на вятъра, въздушно налягане и количество валежи в реално време.

  Посредством лентата, разположена в най-долната част на страницата, потребителите могат да избират тези параметри, които представляват интерес за тях. Системата може да визуализира и измерените данни за последните 24 часа или 7 дни в графичен вид.
  Фините прахови частици са обозначени в системата с индекси PM10 и PM2.5. Частиците PM10 са такива с размери под 10 µm. Среднодневната им норма е 50 µg/m3, а средногодишната - 40 µg/m3.

  Средногодишната норма на PM2.5, който отговаря на финия прах проникващ в алвеолите на белите дробове, е 25 µg/m3.

  В платформата функционира и модул за метеорологичната обстановка, който дава актуална информация за времето, както и за прогнозата за следващите 5 дни.

  В отделен модул са обособени и всички актуални новини от сайта на Общината. Платформата препраща автоматично към уебстраницата на администрацията при интерес към дадена новина.

  Въвеждането на системата е сред приоритетите на общинското ръководство, с цел осигуряване на актуална и надеждна информация за качеството на въздуха на територията на Търговище.

  Системата е достъпна на адрес: 
  https://targovishte.vivasmart.bg/desktop/

 • Facebook коментари