• Община Търговище публикува избирателните списъци за местните избори
 • A+ A-
 • Община Търговище публикува на своя уебсайт избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с предстоящите избори за кметове и общински съветници на 27 октомври.

  Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. При установяване на несъответствия, гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в отдел ГРАО в Общината. Срокът за това е 19 октомври. В същия отдел, до 12 октомври, се подават и заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Освен по интернет, гражданите  могат да правят справки по избирателните списъци и на безплатния телефон в отдел ГРАО: 0879 208 909.

  Със заповед на кмета са определени места в града и селата в общината, където избирателните списъци ще бъдат обявени. За територията на Търговище това са клубовете на пенсионера и Центърът за административно обслужване на Общината. В селата те ще бъдат поставени в сградите на кметствата, за да се улеснят избирателите на място при извършване на справки.

  Припомняме, че гражданите с трайни увреждания могат да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна урна. За целта те трябва да подадат заявление по образец до кмета на общината в срок до 12 октомври. Прилагат се и решения на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние. Съгласно Изборния кодекс такава секция се образува при подадени поне 10 заявления. В случай че в Община Търговище постъпят повече от 10 такива заявления, срокът за подаването им се удължава до 21 октомври.

  Община Търговище започна и връчването на поканите до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии. Консултациите ще се състоят на 19 септември от 14.00 часа в зала 28 на местната администрация.

  Избирателните списъци са публикувани на адрес: https://www.targovishte.bg/new_in_site/file/MestniIzbori2019/fspkm_25-35-00-000.txt

  Заповедта с определените места за обявяването им е публикувана на: https://www.targovishte.bg/new_in_site/file/MestniIzbori2019/ZapowedMestaObiaviavane.pdf

  Заявленията за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес и гласуване с подвижна избирателна кутия могат да бъдат изтеглени от: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=373

 • Facebook коментари