• Няма нови огнища на АЧС в Търговище
 • A+ A-
 • Спокойна е епизоотичната обстановка в региона на Търговище относно Африканската чума по свинете. Това стана ясно по време на редовното седмично заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от заместник областния управител Панайот Димитров.
  Към днешна дата свинете в 20-километровите зони около индустриалните ферми в нашата област са умъртвени, като остават единствено свине майки, за които ветеринарните власти извършват проверки.

  Подготвят се законодателни промени, които ще облекчат регистрацията на животните в малките стопанства. Целта е от първи януари следващата година да няма нерегистрирани животни в обекти тип „заден двор“. На всеки стопанин, който е спазил изискванията за регистрация и биосигурност ще се разрешават до 3 прасета за угояване.

  Общините представиха списъци на стопаните, които доброволно са умъртвили своите прасета, заверени от кметските наместници и официалните ветеринарни лекари. На тези стопани ще бъдат изплатени по 300 лв. на двор за извършване на дезинфекция. В срок до 26 август списъците ще бъдат представени в Министерството на земеделието, храните и горите.
  Представителят на Българския ветеринарен съюз (БВС) направи предложение да се възстановят т. нар. „участъкови ветеринарни лекари“ по селата.

  По този начин ще се гарантира, че всички животни ще бъдат регистрирани и наблюдавани и за населеното място ще се носи персонална отговорност от конкретен ветеринарен лекар. Към настоящия момент всеки стопанин има право да сключва договор с избран от него ветеринарен лекар, но това задължение не се спазва добросъвестно.

  Предложението не важи за големите ферми, където правилата са ясни  и се спазват стриктно. Членовете на комисията подкрепиха предложението на БВС, което ще бъде изпратено до МЗХГ.

 • Facebook коментари