• Горските в Търговище направили най-много проверки
 • A+ A-
 • 455 проверки са извършили служителите на стопанствата в системата на СИДП за първата седмица на този месец. Проверени са 233 обекта за добив на дървесина, 133 превозни средства, както и много физически лица.

  Най-много проверки за периода отчитат от ДГС-Търговище – 168. Нарушения не са открити.
  32 от проверките са на територията на ДЛС-Тервел, като горските са посетили 31 обекта, в които се извършва дърбодобив. Задържани са 12 пространствени кубически метра дърва за огрев и е съставен един  акт за установяване на административно нарушение. Проверките в ДЛС-Балчик са 27, актовете са два и са за 1,24 килограма незаконно придобити недървесни продукти.

  55 са проверките в ДЛС-Паламара, 49 в ДГС-Шумен, 34 в ДГС-Смядово и 4 в ДГС-Преслав. В последното стопанство са задържани 0,9 пространствени кубически метра дърва за огрев, съставени са 16 констативни протокола и 2 акта за административно нарушение.

  14  акта за установяване на административно нарушение са съставили служители на ДЛС-Шерба при седем проверки на физически лица. 1 акт има и в ДГС-Провадия, където проверките на обекти за добив на дървесина, автомобили и физически лица са 31.

  В ДГС-Варна са съставени 2 констативни протокола при две проверки, а в ДГС-Цонево при извършени 24 проверки нарушения не са констатирани.

 • Facebook коментари