• Обществена поръчка за ремонт на два обекта пусна Община Търговище
 • A+ A-
 • Община Търговище обяви обществена поръчка за текущ ремонт на два обекта по проект „Сигурност в общността“, по Оперативна програма „Региони в растеж“.

  Откритата процедура е в две обособени позиции. Първата е за ремонт на апартамент, общинска собственост, в квартал „Запад“ 2, за създаване на наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Втората е за текущ ремонт на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в квартал „Запад“ 3.

  Апартаментът, където ще се помещава наблюдаваното жилище, е с площ от 82 кв. м. Жилището се състои от: две спални помещения; санитарен възел, пригоден за хора с увреждания; кухня с трапезария; антре и килер. Ремонтните дейности включват направа на замазки, боядисване, полагане на фаянс и теракот, подмяна на всички инсталации и подови настилки.

  Капацитетът на жилището е 4 души. В него ще бъдат настанявани младежи от уязвимите групи и такива с дълъг институционален престой, включително лица с увреждания. Услугата ще се предоставя от Община Търговище и цели подпомагане на младежите в тяхното израстване като независими възрастни, в среда, близка до семейната. На потребителите ще бъде оказвана подкрепа при усвояването на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция.

  В ЦОП, където се предоставя психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания и техните семейства, е предвидена подмяна на дограмата на част от прозорците и подовите настилки. Ще бъдат поставени енергоспестяващо осветление и топлоизолация. Компрометираните тротоарни плочи около сградата и настилката на външната рампа за инвалиди ще бъдат подменени.

  Участниците в процедурата могат да кандидатстват за една или за двете обособени позиции в срок до 26.07.2019 г. Срокът за извършване на всички дейности е 5 месеца от датата на подписване на договора с избрания изпълнител. Общата прогнозна стойност на поръчката е 65 000 лв. без ДДС.

  По проект „Сигурност в общността“ е предвидено още създаването на нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, както и ремонт на Дневния център за деца с увреждания. Общата стойност на проекта е 1 035 585 лв.

 • Facebook коментари