• Две наредби приеха общинските съветници
 • A+ A-
 • Две нови наредби приеха общинските съветници в Търговище. Първата от тях касае условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Търговище, чието изграждане ще бъде финансирано по проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Приемането на наредбата е изискване и неразделна част от самия проект.

  Текстовете прецизират условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване, както и документите, които е необходимо да представят.

  Втората наредба, приета от съветниците, е за изграждането и опазването на зелената система на територията на община Търговище.

  Новите текстове целят синхронизация с националното законодателство. Завишава се и размерът на глобите за нарушителите.

  От 150 лв. на 500 лв. се повишава максималният размер на глобата за физически лица, които замърсяват и/или унищожават зелените площи, увреждат паркова мебел и съоръжения, палят огън в зелените площи, късат или повреждат цветни фигури и други.

  Минималният размер на глобата за посочените нарушения се повишава от 20 лв. на 100 лв.
  За юридическите лица, които нарушават наредбата, се предвижда имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв.

  Наредбите са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

 • Facebook коментари