• Общината търси вариант да спаси земеделската банка
 • A+ A-
 • Снимка: Архив
 • Средства за актуализиране на проекта за ремонт на Земеделската банка заложи ръководството на Община Търговище, което продължава да търси възможности за спасяване на уникалната сграда. Това съобщи днес кметът д-р Дарин Димитров на пресконференция за представяне на капиталовата програма за 2019 г.  Той припомни, че обектът е заложен в културната инфраструктура от инвестиционната програма на Общината по „Региони в растеж”. На този етап проектът не е отпаднал, но реално не може и да бъде реализиран, както е било планирано преди години.

  „Причините са, че предвидената стойност за целия проект по програмата е 951 150 лв. с ДДС. Според количествено-стойностната сметка на "АДАПТ" ЕООД от 2015 г., само стойността на строително-монтажните работи възлиза на 752 422 лв. с ДДС, което не включва обзавеждане, оборудване и т.н. Според преценка на специалисти в областта на опазване на недвижимото културно наследство ремонтът на тази сграда ще надхвърли 3 млн. лв., тъй като обектът е специфичен и има ред изисквания, които трябва да се спазят, а не са били предвидени“, поясни кметът. 

  По закон сградите недвижими културни ценности са освободени от изискванията за осигуряване на енергийна ефективност. По тази програма, обаче, те са задължителни и за обекта трябва да се направи енергийно обследване. Полагането на топлоизолация обаче може да доведе до проблеми и загуби от естетическата и архитектурната му стойност.

  Проектът първоначално е изработен през 2008 г. от "АДАПТ" ЕООД и приет през септември 2008 г., след съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за паметниците на културата (НИПК). През юни 2015 г. Общински експертен съвет по устройство на територията е разгледал и приел проект за актуализация, който е съгласуван и приет в нарушение на Закона за културното наследство, тъй като предварително не е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерство на културата.

  С промени по програмата от 2018 г. пък се въведе ново изискване финансирането на тези обекти да става с финансов инструмент, дългосрочен заем, комбиниран с безвъзмездна помощ. Условието е обектите от културната инфраструктура да развиват такава дейност, че тя да може да изплаща заема или той изцяло да бъде поет от Общината. Сградата на земеделската банка обаче е била предвидена за изложбени зали и тази дейност няма как да генерира такива приходи, че да се направи бизнес план, който да доказва, че кредитът може да се изплати. Другият вариант е самата Община да поеме изплащането му, което на този етап е рисково с оглед неприключеното дело за санкцията по проекта за водния цикъл и други заварени задължения, които още се плащат.

  Реалната реставрация, консервация и адаптация на сградата могат да бъдат направени след избор на подходяща функция, проектиране, съгласуване и одобряване, както и осигурено финансиране в нужния размер. „За да се предпази сградата от основния проблем – течовете, следва да се изработи проект за основен ремонт на покрива и поне за него да се осигури финансиране“, обясни д-р Димитров.  Според експерти само за покрива са нужни над половин млн. лв.

  Припомняме, че през 2016 г. Община Търговище изпълни аварийно укрепване на покрива на сградата, съгласувано с НИНКН, включващо временно защитно покритие на повредените части, включително куполи и капандури. Премахнати са рекламите от фасадите, изчистена е растителността от покрива и фасадите на сградата и двора от север.

  Общинското ръководство ще продължи да търси решения и да се консултира със специалисти с цел спасяване и възвръщане на уникалния вид на сградата. Към момента нужното финансиране от 3 млн. лв. няма как да се осигури от Общината, тъй като това е половината от цялата капиталова програма за годината. По тази причина трябва да бъде направена актуализация на проекта или да се възложи изработване на напълно нов, за да се установи точният размер на нужните средства и да се пристъпи към действия за спасяване на сградата. 

 • Facebook коментари