• Все повече граждани искат достъп до информация от общината
 • A+ A-
 • 92 заявления за достъп до обществена информация са постъпили в Община Търговище през 2018 г., сочи годишният отчет на местната администрация. Запазва се тенденцията с всяка година броят им да расте. През 2017 г. постъпилите заявления са 71, а през 2016 г.  - 53. За сравнение през цялата 2015 г. те са били 48, а за 2014 г. - 35.

  79 от заявките са подадени от граждани, 8 от неправителствени организации и 5 от фирми. Няма постъпили заявления от журналисти. Две трети от всички подадени през миналата година заявки са от един гражданин.

  Пълен достъп до обществена информация е даден на 87 заявления, а частичен – на 4. Община Търговище не е разполагала с исканата информация за 1 от заявките. Няма откази за предоставяне на достъп до информация, а всички разрешения са издадени в законоустановения 14-дневен срок.

  Най-много от заявленията, 73 броя, са за предоставяне на достъп до служебната информация на администрацията. Такива са договори, сключени от Общината, преписки по жалби, копия на скици и други документи, изготвени от Община Търговище. Заявките с искане на официална информация, като протоколи от заседания на експертни съвети, комисии и Общинския съвет, са 19.

  Темите, по които е искана информация, са упражняване на права или законни интереси, процес на вземане на решения, отчетност на институцията и други.

  Отчетът за предоставяне на достъп до обществена информация за 2018 г. е публикуван на сайта на Община Търговище.

 • Facebook коментари