• Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище
 • A+ A-
 • Да отпаднат изискванията търговците да съгласуват работното време на обектите си с местната администрация, както и издаването на разрешения за удължено работно време след 22.00 часа.

  Това предвиждат промени в Наредбата за осъществяване на търговската дейност в община Търговище, които са публикувани на интернет страницата на местната администрация.
  Промяната е необходима във връзка с Решение на Министерския съвет, според което регулаторният режим следва да бъде премахнат. Така текстовете на Наредбата ще бъдат приведени в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и контрол върху стопанската дейност.

  От местната Наредба отпада още изискването в обекта да са налични всички документи, удостоверяващи правомерното му ползване и функциониране, като лицензи, разрешителни и други. Причината е, че компетентните контролни органи разполагат с посочените документи, както и че при необходимост, те могат да бъдат проверени в съответните регистри.

  Освен синхронизация с националното законодателство, се очаква промените да улеснят и насърчат извършването на стопанска дейност на територията на община Търговище.
  Новите текстове ще бъдат разгледани от общинските съветници на сесията през декември и влизат в сила от датата на приемането им.

 • Facebook коментари