• Децата-доброволци ще преминат двугодишно обучение в МВР
 • A+ A-
 • Преди старта на новата учебна година на Националната програма“Детско полицейско управление“в училищата на област Търговище, където ще функционират  такива управления, ще бъдат подписани споразумения за сътрудничество между началниците на районните управленияв Търговище, Попово и Омуртаг, и директорите на съответните учебни заведения. Децата-доброволци ще положат клетва, която е част от Етичния кодекс на Детското полицейско управление.

  Проектът „Детско полицейско управление“ се реализира в три града в областта – Търговище, Попово и Омуртаг. Вече са изготвени и утвърдени графиците за теоретичните и практически занятия през първия срокна учебната 2018/2019 година. Във втория випуск участницив този формат са включени: 25 петокласници от IIСУ „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище, 23-ма четвъртокласници от основно училище „Н. Й. Вапцаров" в гр. Попово, и 22-ма петокласници от основно училище „Акад. Даки Йорданов“ в гр. Омуртаг. Ръководители на екипите полицейски служители, ангажирани с инициативата, са съответно: в РУ- Търговище – ст. инсп. Кирил Кирилов, в РУ-Попово - инсп. Илия Илиев, и в РУ-Омуртаг – ст. инсп. Айдън Адемов.

  След тържественото откриване на занятията на втория випуск на Детското полицейско управление в областта младите доброволци ще бъдат запознати от полицейски служители с тяхната професия, както и с основните параметри от дейността на служителите от „Охранителна полиция“. Занятията ще се провеждат веднъж седмично в извънучебно време. В рамките им децата ще се запознаят с основни правила за пътна безопасност, с проявления на спортното хулиганство и със съответните предвидени за това санкции, с вредите, които нанася тютюнопушенето на детския организъм, с традиции и обичаи, характерни за хората от региона.

  Предвидени са и практически занятия на детска полицейска лична защита и по оказване на първа долекарска помощ при ухапване от животно, при измръзване и при фрактури.Занятията ще се ръководят от класнитеръководители и от инспектори в Детска педагогическа стая, от експерти в различни области в районните управления и в областната дирекция, кактои от специалисти вдругите организации, партниращи на МВР в програмата.Двугодишното извънкласно обучение има за цел децата да получат знания, опит  и полезни житейски умения за опазване на своя живот и този на приятелите си;за успешно справяне с трудни ситуации в дома, на училище и на улицата; за своите права и отговорности; за работа в екип;за толерантност към другите и за уважение към законите и институциите в държавата.

  Националната програма „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Български младежки червен кръст, Българска православна църква, Български туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове.

  В обучителния процес участват служители от структурите на „Охранителна полиция“, „Криминална полиция“, „Пътна полиция“, психолози от психологическите лаборатории на МВР, експерти от Българския червен кръст, Българския младежки червен кръст, Българския туристически съюз, представители на Българската православна църква и други партньори. Стартът на програмата бе даден през месец май 2016 година.

 • Facebook коментари