• Кабинетът отпусна близо 3 млн. лв. за три общини в областта
  • A+ A-
  • Правителството на Република България отпусна 110 959 293 млн. лева за допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Средствата са целеви – за ремонти на общинска улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда. 2 773 300 лева от сумата е за общините в Област Търговище.

    За община Антоново отпусната сума е 700 000 лева, за частично финансиране на ремонт на Народно читалище „Христо Ботев – 1921“ 

    В община Омуртаг са отпуснати 873 300 лева за реализация на два проекта „Обновяване и обзавеждане на детски градини“. 

    За община Опака са отпуснати 1 200 000 лева за ремонт на асфалтова настилка по улиците на територията на с.Крепча, община Опака

  • Facebook коментари