• Удължават работното време на паспортното в Търговище
  • A+ A-
  • От 9 до 31 август паспортната служба ще е с удължено работно време – от 7,30 ч до 18 ч вместо обичайното работно време от 8,30 до 17,30 ч. По време на обедната почивка от 12 до 13 ч в сектор „Български документи за самоличност“ ще работиедно дежурно гише за обслужване на граждани.

    Работното време ще бъде удължено поради засиления през летните месеци наплив от граждани, желаещи да им бъдат издадени документи за самоличност. Увеличаване на потока от граждани се наблюдава от средата на м. юни. Според наблюдения от предходни години най-голям той е през месеците юли и август, когато за летния си отпуск в България се завръщат много от работещите в Западна Европа наши сънародници.

    От ОД МВР-Търговищенапомнят на гражданите, че могат да подават заявления за издаване на лични документи и по електронен път на Интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg.Чрез портала за електронни административни услуги на МВР всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са: лична карта или паспорт, удостоверение за събития, свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

    От 1 август до 7 август 2018 г. в сектор „БДС“в ОД МВР-Търговище са приети 548 заявления на граждани за издаване на документи за самоличност/лични карти и паспорти/. Броят на издадените  в сектора и връчени на граждани документи за самоличност за същия период от време е  244.

  • Facebook коментари