• Абитуриенти плащат сами здравните си вноски
 • A+ A-
 • От 1 юли 735 абитуриенти от Търговищка област, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2018 година, трябва да плащат сами здравните си вноски докато започнат висшето си образование, напомнят от офиса на НАП в града.

  Учениците завършили гимназия, трябва да се осигуряват сами докато станат студенти или започнат работа. До 25 август зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 в НАП, с която еднократно декларират, че ще се осигуряват за здраве и в същия срок да платят здравната си вноски за месец юли. Изключение правят тези, които веднага след завършването на гимназия започнат работа и се осигуряват от работодателите си.

  За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците до завършване на средното си образование и студентите, които учат редовна форма на обучение до навършване на 26-годишна възраст. В периода между завършване на 12-ти клас и започване на обучението във ВУЗ, младите хора не попадат в нито една от двете категории „ученици" или „студенти". През това време трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 20,40 лева на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.

  Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон  0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. С електронния калкулатор на сайта на НАП може да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.

  Декларация образец 7  е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която лицето започва да се осигурява за своя сметка и осигурителният доход, върху който ще се внасят здравноосигурителните вноски. Подаването на декларацията става лично, в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП.

  Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Той се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват при условие, че се платят всички дължими вноски за последните 5 г. /60 месеца/.

  Повече информация за плащането на здравните вноски може да се получи от интернет страницата на НАП - www.nap.bg , в офисите на приходната агенция или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, въпроси могат да се задават и чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg.

 • Facebook коментари