• Конференция за проблемите на насилието над деца организира търговищка фондация
 • A+ A-
 • Добри практики и модели за предотвратяване на насилието над деца представиха институции и организации от областите Търговище и Велико Търново в рамките на Национална конференция, която се проведе в края на миналата седмица в Арбанаси.

  Форумът беше организиран от "Асоциация НАЯ" Търговище и "Център Мария" Горна Оряховица, които през последните три години заедно работят за превенция на насилието и злоупотребата с деца, включително и сексуалното насилие, чрез интегриран подход за работа със семейството и неформалната мрежа за подкрепа на децата и с участието на децата. Проектът на двете организации обхвана 15 общини от областите Търговище и Велико Търново. Финансирането е от швейцарската Фондация „Оук“.

  На заключителната конференция по проекта бяха поканени представители на различни институции и организации в социалната сфера, здравеопазването и образованието, които работят за защита и подкрепа на децата. Участие взеха повече от 70 представители на Социалните дирекции и Отделите за закрила на детето, полицейските управления, общинските администрации, доставчици на социални услуги, здравни специалисти, учители, психолози, социални и здравни медиатори от страната, както и ученици доброволци.

  В първия ден на форума бяха представени философията, постиженията и научените уроци от реализирането на тригодишния проект. Най-голямото обединение на организации които работят за децата в България - Националната мрежа за децата, участва с презентация която представя Държавните политики в областта на майчиното и детското здраве - постиженията и предизвикателствата в тази област.

  Бяха презентирани практически инструменти, с които да се работи за превенция на насилието над деца  -  Фамилни групови конференции, здравни медиатори в общините и домашните посещения на медицински специалисти в семейства с деца от 0 до 3 години.

  Доброволците от училище "Св.Св. Кирил и Методий" в град Антоново представиха своя клуб, реализираните обучения на връстници и кампании срещу насилието над деца. Клубът на нестопанските организации в Търговище представи практиката си на училища за бременни и родители. На финала на конференцията доктор Антоанета Матеева от Нов български университет анонсира най-новата магистърска програма на учебното заведение, насочена към повишаване на квалификацията на работещите с деца и семейства и намиране на най-добрия баланс между образованието и практиката.

  В работата по групи участниците дадоха своите нови идеи за насърчаване на детското участие, по-добра работа със семействата и общностите и ефективни държавни и местни политики за ранна превенция на насилието над деца.

 • Facebook коментари