• Започват проверки за чистотата
  • A+ A-
  • Експерти от РИОСВ – Шумен започват контрол и проверки за чистотата  на населените места и общинските пътища в общините Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака.

    Кметовете на общини, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са задължени да почистят населените места, предназначени за обществено ползване (паркове, площади и др.), да следят за почистването на отпадъци на пътя и уличните платна, да осигуряват съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране, да предотвратяват изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, и/или създаването на незаконни сметища  и да организират почистването им.

    При неизпълнението им съгласно чл. 151, ал.2 от ЗУО Кмета на община и/или длъжностно лице подлежи на глоба от 3000 до 10 000 лв.

  • Facebook коментари