• Търговищки учители градят позитивна образователна среда
  • A+ A-
  • По пътя към усъвършенстването на професионалните си умения 25 учители от I СУ „Свети Седмочисленици” преминаха специализирано обучение. Водещ лектор беше доц. Ицка Дерижан от Центъра за иновации в образованието „Протекта“.

    Семинарът е част от плана за работа по проекта за иновативното училище. Основната му цел е да подготви учениците в израстването им като щастливи и успешни хора, готови да виждат възможностите пред препятствията.

    Участниците се запознаха с нови техники и умения за позитивно преподаване. Научиха се да търсят и прилагат иновации като постигане на емоционален баланс в самото начало на учебния процес. Важен въпрос беше и промяната на учебната среда – излизане извън класната стая, въздействие на звукове и цветове, умение да се работи пестеливо, но умно и др.

    Учителите затвърдиха новите знания в практическа част като решаваха примерни казуси по групи. През втория ден те споделиха позитивни примери от практиката си.

  • Facebook коментари