• Дръж куче лиса за опашката
 • A+ A-
 • Наскоро излезе проект за промяна в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Търговище. Тя е дело на местната администрация и според информацията е съставена след консултации с представители на различни клубове. Предстои да бъде одобрена или отхвърлена от общинския съвет на януарската сесия в края на месеца.

  Накратко обяснено документът регламентира кои клубове и по какъв начин ще получават финансиране от общината. Прави впечатление, че местната хазна няма да заделя средства за онези, които имат уредено дългосрочно спонсорство или такива, които ползват под наем някаква общинска собственост. Това по всяка вероятност касае частните спортни организации. Друго впечатление прави, че наредбата не важи за футболните и баскетболните отбори. Новосъздадени клубове нямат право на финансиране, което се обяснява с факта, че в миналото имало доста фиктивни начинания, имали за цел да оберат парите и не развивали никаква дейност. Вече право на подкрепа ще имат онези, които са развивали дейност поне една година.

  Текстовете в наредбата приличат на лобистки. Допускам някои да обере повече пари, а други да станат по-скъпи. Може би Наредбата не е изпипана достатъчно добре и трябва да се помисли още малко. С нея Общината казва на онези, които решат да развиват някаква нова спортна дейност: „Оправяйте се сами. Когато спечелите медали, може да говорим”. В една или друга степен се спъва създаването на нещо ново.

  От друга страна частните спортни клубове са си частни и реално погледнато трябва да поемат издръжката си изцяло. Обаче децата, които тренират в тях са от Търговище. Някак се получава така, че местната администрация се разграничава от спортистите там като отказва подкрепа.

  Притеснявам се местната власт да не забрави, че всички спортни клубове са важна част от общината. Може да стане като в онази приказка за Косе Босе, когато кучето подгонило лисицата. Лисицата и нейната опашка забравят, че са едно цяло. Опашката се подиграва на своята собственичка, въпреки че е част от нея. Борят се една срещу друга. Лисицата подава опашката си на кучето с думите: „Дръж куче лиса за опашката”. Прави това, за да накаже нея, а всъщност наказва себе си. Нека не правим преки алюзии, а да открием поуката от тази простичка история.

  Иван Колев

 • Facebook коментари