• Намаляват учениците в региона на Търговище. Закриват детски градини
 • A+ A-
 • Тревожна е тенденцията в образованието, която се очертава за търговищкия регион. Информация, разпространена от териториалното бюро по статистика, сочи, че в областта намаляват учениците в общите и професионални училища. Данните за детските градини, обаче са по-обезпокояващи, а в голяма степен те определят какво ще се случи в основното и средно образование в следващите години.

  Информацията касае учебната 2016 година  и според нея в целодневните заведения са записани 3 254 деца, което бележи спад с 2,5 % спрямо предходната година. Затворени са девет градини и ясли. Намалява и педагогическият персонал. За областта заетите са 315, като в сравнение с предходната учебна година намаляват с 47 души, или с  13.0%. Детските учители са 295, или 93.7% от педагогическия персонал.

  Данните за по-големите деца показват, че през 2016 г. учебни занятия в област Търговище се водят в 46 общообразователни и специални училища, като учениците в тях са 9.4 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата остава непроменен, а учениците намаляват с 67, или с 0.7%. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 20 ученици.

  През учебната 2015/2016 година 306 ученици от I до VIII клас са напуснали общообразователните и специалните училища. Oсновно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 823., а средно образование - 330 ученици.

  Учителите (без директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2016/2017 година са 703, или с 2 по-малко в сравнение с предходната година.

  В региона на Търговище има девет професионални гимназии, а учениците в тях са 2.3 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 86, или с  3.7%. Учителите там са 192, или с  17.2% по-малко в сравнение с предходната година.

  Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.

 • Facebook коментари