• Проектът Нови хоризонти приключва. Общината оставя социалните асистенти на работа.
 • A+ A-


 • Приключва проектът „Нови хоризонти”, който община Търговище реализира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

  Той бе насочен към лица с увреждания и техните семейства, като акцентира върху предоставяне на грижи за деца, млади хора и възрастни над 65 години с ограничени възможности да се обслужват сами в бита и социална изолация. По време на пресконференция днес, 6 октомври, местната администрация направи анализ на свършената работа.
  Сред обществото инициативата беше позната като „проект за социални асистенти”. „Не забравяме социалните си проекти. Старанието ни е, заедно с инфраструктурата,  да предоставяме и услуги, които да са в помощ на нуждаещите се” – каза кметът д-р Дарин Димитров. Той уточни, че в началото на следващата година ще има нов проект, по който общината ще кандидатства.

  Добрата новина е, че назначените асистенти ще продължат работата си и след 16 октомври, когато приключва проекта. Средствата за това ще дойдат от средства отпуснати от министерски съвет и местни – на Общината. „Ние трябва да направим всичко възможно да задържим тези хора, които са обучени и имат необходимите сертификати да извършват тази дейност” – коментира заместник-кметът Емине Якубова.

  Тя каза, че общината има дълъг списък от подобни социални инициативи, но с този проект са реализирани няколко нови неща. 

  В началото откриха специален „Център за почасови услуги”. Той бе двигателят, който осигуряваше помощ в домашна в домовете и общността на хората в неравностойно положение. Центърът е разположен в къща на ул. ”Първи май”, която бе ремонтирана и оборудвана по проекта. Разкриването на услугите бе през месец април 2016 г. Подборът на нуждаещите се осъществи след изготвяне на социална оценка от социалните работници в центъра и решение на нарочна комисия по определени критерии.     
     
  Иновативните социално - здравни услуги включваха предоставяне на почасова грижа в дома на потребителя от личен/социален асистент или домашен помощник и допълнителни мобилни услуги за социално включване с осигурени консултации от социален работник и психолог, както и медицински манипулации и рехабилитационни услуги. Администрирането на дейността бе поверена на двама социални работници, които изготвяха задължителната документация за всеки асистент и потребител, извършваха логистиката  във връзка с пътуванията за реализиране на мобилните услуги, подготвяха срещи за запознаване и в последствие упражняваха контрол върху работата на асистентите. Добрата организация в Център за почасови услуги осигури качествено предоставяне на услугите у дома и в общността и реализиране на заложените проектни дейности.

  Подкрепа получиха 198 потребители в риск от социално изключване, а 152 души намериха работа, назначени като домашни помошници или лични (социални) асистенти. По този начин се осигури възможности за трудова реализация на близките, които се грижат за децата, лицата с увреждания или възрастните над 65 год. и нямат друга възможност за работа.

  Община Търговище бе конкретен бенефициент по проекта, който се реализира в рамките на 22 месеца: от 16.12.2015г. до 16.10.2017г. Стойността на безвъзмездната помощ е 499 997, 98 лв.

  Проект “НОВИ ХОРИЗОНТИ”
  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0182-C001,
  Финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”,
  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   

 • Facebook коментари