• Удължават работното време на паспортната служба
 • A+ A-
 • За последната работна седмица са издадени 319 лични карти и 328 паспорта.  През летните месеци на годината дневно в паспортната служба се приемат по около 130 заявления за издаване на документи за самоличност.

  От областната дирекция на МВР обявяват, че до края на август служителите от сектора ще работят с удължено работно време – от 08.00ч. до 18.00 ч. вместо обичайното работно време от 8.30ч. до 17.30 ч. По време на обедната почивка от 12.00ч. до 13.00 ч. ще работи едно дежурно гише за обслужване на граждани.

  „Работното време ще бъде удължено поради засиленият през летните месеци наплив от граждани, желаещи да им бъдат издадени документи за самоличност. Увеличаване на потока от граждани т. г.  се наблюдава от месец юни. Най-голям той е през месеците юли и август, когато за лятната си отпуска в България се завръщат много от работещите в Западна Европа наши сънародници” – уточняват от областната дирекция. 

  От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че могат да подават заявления за издаване на лични документи и по електронен път на Интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg.

  Чрез портала за електронни административни услуги на МВР всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са: лична карта или паспорт, удостоверение за събития, свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.
   

 • Facebook коментари