• Повече представления и посещения в търговищките театри
  • A+ A-
  • Увеличават се представленията и посещенията на театрите в Търговище. Това показват наблюденията на Териториалното статистическо бюро - Североизток за дейността на двата театъра - драматичен и куклен в областния град през 2016 г., информира БТА.

    В драматичния театър са поставени 113 представления, а в кукления - 560. Те са посетени съответно от 21 000 и 31 000 зрители. В сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 9.3 на сто, а посещенията - с 3.3 процента. Намалява средният брой посетители на едно представление - от 82 души през 2015 г. на 77 души през 2016 г., допълни Боян Бончев, старши експерт в отдел "Статистически изследвания"

    Библиотечният фонд в област Търговище през 2016 г. се състои от 235 800 библиотечни документа, като 89.1 на сто (210 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 4 850, което е със 8.1 на сто по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката се увеличават с 46.9 процента и достигат 128 400 през 2016 г. Увеличава се и заетият библиотечен фонд средно на един читател от 22 броя през 2015 г. на 24 броя през 2016 г./ Информацията е на БТА

  • Facebook коментари