• ОБЯВИ
 • П О К А Н А

  Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „КАУЗА ДЪЛГАЧ“ с.Дългач, общ.Търговище
  Свиква ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 21.06.2018г. от 18:00 часа в салона на читалището в с.Дългач, при следния

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността за 2017г.


  При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и при същия дневен ред.


  18.05.2018г.                                                От Управителния съвет
  с.Дългач

   

   

  П О К А Н А

  Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „КАУЗА ДЪЛГАЧ“ с.Дългач, общ.Търговище
  Свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 16.07.2018г. от 18:00 часа в салона на читалището в с.Дългач, при следния

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Вземане на решение за създаване и регистриране на социално предприятие към СДРУЖЕНИЕ „КАУЗА ДЪЛГАЧ“ с втора обособена дейност  с КИД:95.22 Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината;
  2. Приемане на нов Устав на сдружението.


  При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и при същия дневен ред.

  14.06.2018г.                                            От Управителния съвет
  с.Дългач