• Работа
 • Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 18 декември 2017 г.

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

  5 аниматори – средно образование, английски език
  *Работните места са за к.к. Албена,Балчик,Слънчев бряг

  3 старши учители, ресурсни – висше образование, специална педагогика
  4 пакетировачи – основно образование
  1 завеждащ административна служба – средно образование
  3 учители, ресурсни – висше образование, специална педагогика
  1 психолог, висше образование по специалността
  2 логопеди, висше образование по специалността
  1 счетоводител, оперативен – средно/висше образование
  1 ръководител отдел планиране и логистика – висше образование, 3 години професионален опит
  1 организатор, производство – средно/висше образование
  2 касиери, бензиностанция – средно образование
  2 огняри – средно/основно образование, правоспособност
  3 екструдеристи – средно образование
  3 шофьори на товарен автомобил – средно/основно образование, правоспособност
  2 шофьори, разнос – кат.В, средно/основно образование
  4 работници в склад – средно/основно образование
  1 шлосер - основно образование
  1 заварчик – основно образование
  1 стругар – средно образование
  1 продавач, закуски и напитки – средно/основно образование
  16 работници, сглобяване на детайли – основно образование
  1 сервитьор – средно образование
  1 готвач – средно образование
  1 продавач консултант – средно образование

  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

  1 дърводелец- средно образование
  1 учител по български език и литература - висше образование по специалността
  1 заварчик - основно образование
  1 организатор производство - средно образование
  10 охранители – средно/основно образование
  1 технолог, облекло - средно професионално образование
  5 шивачки - основно образование
  4 работници в строителството - основно образование
  1 стругар - основно образование
  1 шлосер - основно образование
  1 оператор, въвеждане на данни - средно образование
  3 работници, консервно производство - средно образование
  2 продавачи консултанти - средно образование
  1 медицинска сестра - висше/полувисше образование по специалността

  * Работни места за лица навършили 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  - заетост след обучение с ваучери

  1 строител, жилища – средно/основно образование, обучение по ПК „Основни и довършителни работи в строителството”

  Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 "Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

  -За стажуване
  1  адвокат

  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

  1 помощник-възпитател - средно образование
  1 сервитьор - средно образование
  1 работник, сглобяване на детайли - основно образование
  1 касиер - средно образование
  1 общ работник – начално образование
  2 пакетировачи - основно образование

  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.