• Работа
 • Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 25 март 2019 г.

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

  5 сервитьори – средно образование
  2 миячи на съдове – основно образование
  *Работните места са за Стара Загора

  1 тапицер – основно образование, 1 година стаж по специалността
  *Работните места са за с. Хан Крум/ Велики Преслав


  4 камериери/ки – основно образование
  4 готвачи – основно образование
  3 работници в кухня – основно образование
  *Работните места са за гр. Китен


  4 сладкари – средно образование
  20 сервитьори – средно образование
  20 помощник сервитьори – средно образование
  7 камериери/ки в хотел – средно образование
  15 работника в кухня – миячи – средно образование
  15 камериер/ки, перално стопанство – средно образование
  8 помощник готвачи – средно образование
  4 отговорника, мини бар – средно образование
  15 камериер/ки, паркове и басейни – средно образование
  15 камериер/ки, общи части – средно образование
  6 готвача – средно образование
  3 общи работници, хотелско домакинство /вале/ - средно образование
  *Работните места са за к.к. Златни пясъци


  1 електропещар – средно образование
  3 общи работници – основно образование
  5 монтажници – средно образование – машиностроене, металообработване и металургия
  5 електротехници в строителството – средно образование – електроника и енергетика
  1 продавач консултант – средно образование
  3 общи работници в склад – начално образование
  7 общи работници – основно образование
  5 миксатори/общи работници – начално образование
  3 шофьори – средно образование, шофьорска книжка – категория В+С
  3 продавачи консултанти – средно образование
  2 работници в склад – основно образование
  1 хигиенист – основно образование
  1 шофьор специализиран автомобил (катафалка) – средно образование, шофьорска книжка – категория В
  2 продавачи консултанти – основно образование
  2 помощници в кухня – основно образование
  5 касиер-маркировачи – основно образование
  3 склададжии – основно образование

  1 шофьор, товарен автомобил (международни превози) – основно образование, правоспособност, кат. С+Е, английски език, немски език
  1 говорител в радио – средно обр. или висше обр. - журналистика
  3 резачи – средно образование
  3 машинни оператори, производство на бергманови изделия – средно образование
  2 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – основно образование, руски език С1
  1 машинен оператор, рязане на стъкло – средно образование
  1 магистър фармацевт – висше образование по специалността
  1 помощник-фармацевт – висше образование по специалността

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

  - За обучение по време на работа

  3 фризьори
  1 машинен оператор, шлифоване на стъкло

  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

  1 общ работник – средно/основно образование
  2 водачи на селскостопански машини - средно професионално образование
  *Работните места са за с. Изворово/ Антоново

  1 агроном – висше образование
  2 шофьори на лекотоварен автомобил- средно образование, кат. С
  2 трактористи – основно образование, кат С, ТКТ
  20 работници - овощари – основно образование
  5 общи работници- средно образование
  1 птицевъд - средно образование
  1 шофьор лекотоварен автомобил - средно образование
  1 лекар - висше образование
  1 работник, животновъд - средно образование
  1 общ работник - средно образование
  1 медицинска сестра - висше образование по специалността

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

  - За обучение по време на работа

  3 работници, сглобяване на детайли
  4 продавачи  консултанти
  2 продавач разносна търговия
  1 готвач в заведение за бързо хранене


  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

  1  чистач хигиенист – начално образование
  6  общи работници в строителството – основно образование
  1 автомонтьор – средно образование
  2 пакетировачи – начално образование

  Стартира прием на заявления от безработни лица за включване в обучение по проект „К.А.Т.А.Л.О.З.И” на БТТП.


  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.