• Работа
 • Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 14 август 2017 г.

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

  1 техник, производствени структури – средно образование, 2 години опит
  5 машинни оператори, обработка на стъкло – средно/основно образование
  5 работници, обработка на стъкло – средно/основно образование
  1 магистър, фармацевт - висше образование по специалността
  3 работници в кухня – основно образование
  5 сметосъбирачи – средно образование
  1 рехабилитатор – висше образование
  2 гладачи - основно образование
  2 опаковачи - основно образование
  2 оператори, дунапрен – основно образование
  3 работници, сглобяване на детайли – основно образование
  5 монтьори, промишлено оборудване – основно образование
  1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование
  4 общи работници, птицеферма – основно образование
  4 пакетировачи – средно/основно образование
  4 общи работници, сортиране на отпадъци – начално/по-ниско образование
  1 монтьор на автостъкла - средно образование
  5 работници производство - основно образование
  5 работници в транжорна - основно образование
  1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
  3 шофьори на товарен автомобил - основно образование, правоспособност
  17 общи работници - основно образование
  5 шивачи - основно образование
  2 готвачи - основно образование
  5 сервитьори – основно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

  - За стажуване

  2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование

  - За обучение по време на работа

  2 маникюристи
  1 диагностик МПС
  2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия

  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

  5 хигиенисти – средно/основно образование
  2 общи работници – средно/основно образование
  *Работни места за к.к.Св.Св.Константин и Елена

  1 социален работник - висше образование, социални дейности, специална педагогика
  3 санитари – средно/основно образование
  1 учител в ЦДО - висше образование, НУП
  1 учител, спортна подготовка – висше/средно образование
  1 учител, ресурсен - висше образование, специална педагогика
  10 сезонни работници, земеделие - без изисквания за образование
  1 касиер продавач - средно образование
  1 продавач консултант, топла точка - средно образование
  1 оператор на компютър - висше/средно образование
  1 барман - средно образование
  1 общ работник - основно образование
  1 учител по физическо възпитание и спорт - висше образование по специалността
  1 учител по български език и литература - висше образование по специалността
  6 работници в стопанство, смесени култури - средно образование
  1 техник механик - основно образование
  4 работници, зареждане на рафтове – средно/основно образование
  4 готвачи - средно образование
  6 обслужващи кулинарен щанд - средно образование
  6 помощници в кухня - средно/основно образование
  2 общи работници - основно образование
  4 общи работници - не се изисква образование
  20 пакетировачи – основно образование
  1 манипулант, промишлеността- средно, основно образование
  1 счетоводител – висше икономическо образование
  1 формовчик – средно/основно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  - заетост без обучение:

  2 експерти продажби

  - заетост след обучение (с ваучери)

  10 търговски представители

  * Работни места за лица навършили 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  - заетост след обучение

  1 координатор, преработваща промишленост – средно образование
  1 началник на склад – средно образование
  1 асистент-продавач – основно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  -За стажуване
  1 експерт маркетинг

  - За обучение по време на работа

  3 касиери
  1 продавач консултант

  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

  3 общи работници – начално образование
  2 сезонни работници, селско стопанство – начално образование
  2 лозари – начално образование
  2 сладкари – основно образование
  1 учител по английски език - висше образование по специалността
  1 учител по история - висше образование по специалността
  1 учител по руски език - висше образование по специалността
  2 товарачи – начално образование
  2 обслужващи работници, промишлено производство - основно образование
  2 електротехници, промишлено предприятие, средно образование
  18 пакетировачи - основно образование
  2 шлосери - основно образование
  1 работник обезкостяване - основно образование

  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.