• Работа
 • Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 16 октомври 2017 г.

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

  1 водач на електрокар – основно образование, правоспособност
  1 зидар – основно образование
  1 бояджия – основно образование
  1 кофражист – основно образование
  1 работник, строителни изолации – основно образование
  4 общи работници в строителството – основно образование
  1 майстор производство на захарни изделия – средно образование
  1 началник на склад - висше образование
  1 агроном - висше образование по специалността
  1 лаборант – висше/средно образование, химия
  1 инженер проектант - висше образование, ПГС
  1 касиер - средно образование
  2 сервитьори – средно образование
  2 техник, производствени структури – основно образование
  1 мияч на превозни средства – основно образование
  3 продавачи консултанти – средно образование
  5 шофьори на товарен автомобил - средно образование,кат.С,СЕ
  5 електромонтьори, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи – средно образование, 1 година опит
  1 фактурист – средно икономическо образование
  10 пакетировачи, стъклени изделия – основно/по-ниско образование
  1 шлосер - основно образование
  1 заварчик – основно образование
  5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
  1 бояджия, стоманени конструкции – средно образование
  5 общи работници - основно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

  - За стажуване

  1 консултант по управление – висше образование, икономика

  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

  1 продавач консултант - средно образование
  1 учител по физическо възпитание и спорт - висше образование по специалността
  30 работници, сглобяване на детайли – средно/основно образование
  2 медицински сестри- висше/полувисше образование по специалността
  1 общ работник - основно образование
  4 работници, обезкостяване - основно образование
  1 шлосер - основно образование
  1 заварчик - основно образование
  10 водачи на мотокар - средно образование, правоспособност
  3 магазинери - средно образование

  * Работни места за лица навършили 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  - заетост без обучение:

  1 счетоводител

  - заетост след обучение

  1 координатор, преработваща промишленост – средно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

  - За обучение по време на работа

  2 продавачи консултанти
  2 етикеровачи /ръчно/
  3 касиери

  За стажуване

  1 счетоводител

  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

  2 водачи на електрокар - средно образование, правоспособност
  4  сладкари - основно образование
  1 сервитьор - средно образование
  1 шофьор, кат.С, D - средно образование
  10 водачи на мотокар - средно образование, правоспособност
  2 кроячи - средно образование
  2 шивачи - средно образование
  12 пакетировачи - основно образование

  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.