• Работа
 • АКТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  „Зенон БГ“ ООД гр.Търговище , във връзка с разширяване на дейността си, търси да назначи работници за сглобяване на кабелни инсталации в производствен цех.

  Заявления за работа се подават на място в Завода, с копие на лична карта и 1 бр. снимка. Фирмата предлага следните социални придобивки:

  -        Социален пакет – храна

  -        Транспорт

  -        Работно облекло

  -        Медицински прегледи

  -        Безплатно обучение

  -        Топла-студена вода в производството

  За информация: Моб.тел:0893/37 70 78 ;0893/37 70 72

  0893/66 93 90   от 08:30 до 17:30

  Обявени свободни работни места в област Търговище
  към 2 юли 2018 г.

  Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

  10 ресторантски работници – средно образование
  *Работните места са за Макдоналдс ресторанти на Слънчев бряг и Златни пясъци

  2 оператори на машина за белене и чистене на зърно – средно образование
  4 чистачи, търговски обекти – средно образование
  1 машинен оператор, закаляване на стъкло – средно техническо образование
  3 организатори, производство – висше образование
  1 учител по физическо възпитание и спорт – висше образование по специалността
  2 работници, производство на метални конструкции – основно образование
  12 пакетировачи - основно/начално образование
  5 електрокаристи – основно образование, правоспособност
  8 работници товаро-разтоварна  дейност - основно/начално образование
  3 опаковачи - основно/начално образование
  3 учители ГЦОУД в прогимназиален етап – висше образование, общообразавателен предмет
  2 учители ГЦОУД в начален етап – висше образование, НУП
  2 учители по английски език – висше филологическо образование
  2 учители математика – висше образование по специалността
  1 учител по БЕЛ – висше филологическо образование
  1 техник, продукция – средно образование
  1 ръководител, отдел в промишлеността – висше образование
  2 психолози – висше образование по специалността
  1 социален работник – висше образование
  2 обслужващи, магазин - средно образование
  1 почиствач, отливки – средно/основно образование
  9 шивачки – средно/основно образование
  11 работници в кухня – средно/основно образование
  2 пощенски раздавачи – средно/основно образование
  5 работници, сглобяване на детайли - основно образование
  1 продавач консултант, промишлени стоки – средно образование
  1 шофьор, разнос – средно образование
  4 заварчици – средно/основно образование
  4 общи работници, строителство - основно/ начално образование
  2 продавачи консултанти – средно образование
  1 булдозерист – средно образование, свидетелство за правоспособност
  7 общи работници - средно/основно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направления:

  - За обучение по време на работа

  1 машинен оператор, производство на стъклени изделия
  1 настройчик, монтажно оборудване и производствени линии
  10 пакетировачи
  1 зареждач, промишлено производство
  2 машинни оператори, отливане по калъп за оформяне на стъкло
  1 окачествител, продукти
  2 продавачи консултанти
  2 монтажници на мебели

  Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

  30 пакетировачи - основно образование
  10 работници товаро-разтоварна дейност - основно образование
  10 опаковачи - основно образование
  10 водачи на електрокар - основно образование, правоспособност
  1 социален работник - висше образование
  1 психолог - висше образование
  *Работните места са за гр.Търговище

  2 помощник-готвачи - средно образование
  2 работници в кухня - основно образование
  *Работните места са за к.к. Св. Влас/ Несебър

  1 хлебопекар – основно/средно образование
  1 шофьор - средно образование, кат.В
  1 оператор, газова електроцентрала - средно образование
  2 водачи на ССМ – средно/основно образование
  3 работници, обезкостяване – средно/основно образование
  1 отчетник, счетоводство - средно образование
  4 общи работници - основно образование
  1 работник в кухня – средно/основно образование
  2 работници, животновъди – средно/основно образование, шофьори кат.В
  3 продавачи консултанти - средно образование, компютърна грамотност
  3 пълначи в месопреработвателно производство  - средно/основно  образование
  3 пакетировачи в месопреработвателно производство – средно/основно образование
  3 транжори – средно/основно  образование
  25 работници, сглобяване на детайли – средно/основно образование
  1 автомонтьор - средно образование

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

  - За стажуване

  1 отчетник, уреждане на застрахователни полици - висше икономическообразование, компютърна грамотност

  - За обучение по време на работа
  2 ръководители движение

  Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

  1 готвач – средно професионално образование
  2 оператори, обработка на зърно – средно образование
  1 помощник в кухня - основно образование
  2 пакетировачи – основно образование

  **За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.